gedragsproblemen

Zodra er iets niet lukt dan wil je paard iets vertellen.

 

 

Het heeft geen enkele zin om iets per se te willen doen lukken. Het heeft geen enkele zin het paard de mond te snoeren en jouw zin door te drijven. Je kan er beter voor zorgen dat je begrijpt wat het paard probeert te vertellen en dit oplossen.

 

Zodra je weet wat het paard probeert te communiceren kan je dit op de juiste manier gaan beantwoorden en zo de problemen oplossen voor de lange termijn.

 

Agressie, verlatingsangst, dominantie, schrikreacties, niet stilstaan bij het opstijgen, ...... Voor elk ongewenst gedrag is er een oplossing.

 

Samen met Gerrit leer je om het paard te 'lezen'. Detecteert hij het probleem en pak je dit samen aan. Op die manier krijgt je paard niet alleen vertouwen in de trainer, maar bovenal een (vernieuwd) vertrouwen in jou. Dit vertrouwen is van wezenlijk belang om gedragsproblemen op te lossen.

 

Wacht niet tot problemen escaleren.

Gerrit geeft jou na afloop nog tal van tips mee om toekomstige problemen te vermijden.