Natuurlijk omgaan met paarden

Zou het niet fantastisch zijn om een 'gesprek' aan te gaan met jouw paard? dat het paard jou als zijn natuurlijke leider beschouwt?

Niet uit schrik, maar omdat het paard dat zelf wil.

Wel, in een paardenkudde zijn deze dingen heel normaal.

 

Berg die sporen en dat zweepje gerust op. Dat zijn veeleer agressiemiddelen die wijzen op onmacht.

Neen, Gerrit leert jou op een natuurlijke manier omgaan met paarden. Net zoals ze dat doen in een kudde: via lichaamstaal. De lichaamstaal die jij uitstraalt, is cruciaal voor het paard. Want zelf vanop een afstand van acht meter lezen ze jou lichaamstaal. Ben jij boos of geagiteerd? Dan is jouw paard dat ook! Een paard is jouw perfecte spiegel.

 

Een eigenaar en zijn paard moeten elkaar leren begrijpen en op die manier werken aan de opbouw van vertrouwen.

 

Dat kan wanneer je :

  • De signalen die paarden geven, leert lezen en begrijpen.
  • je zelf bewuster ben van je eigen lichaamtaal, wat je daarmee communiceert naar het paard én je die taal leert beheersen in de communicatie met paarden.